logo_27.jpg, 81kB

Poplatky

Klubové poplatky:
roční členský příspěvek - 300 Kč
zápisné do klubu - 50 Kč

Poplatek za bonitaci:
bonitace (čl. klubu) - 300 Kč
bonitace (nečlen klubu) - 800 Kč

Poplatky klubu při zápisu vrhu:
krycí poplatek - člen - 300 Kč
krycí poplatek - nečlen - 600 Kč
krycí list - člen i nečlen - ZDARMA
za každé zapsané štěně - člen - 40 Kč
za každé zapsané štěně - nečlen - 80 Kč
prodloužení chovnosti feny - člen - ZDARMA
prodloužení chovnosti feny - nečlen - 100 Kč


Pro úhradu klubových poplatků preferujeme platby bankovním převodem (z důvodů snažší identifikace plateb). Vždy u všech plateb uvádějte variabilní a specifický symbol! Bez VS a SS není možné platbu identifikovat! V případě hromadné úhrady plateb, které mají odlišné specifické symboly, musí být uvedeny oba specifické symboly (např. členství + zápis vrhu - 111333). V případě, že nemáte bankovní účet, je možné použít složenku typu A s uvedeným členským číslem jako variabilním symbolem a specifickým symbolem dle účelu poplatku (viz. níže).

V případě přihlášení do klubu pak jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo bez lomítka a specifický symbol dle účelu poplatku (viz. níže).

Bankovní účet Klubu je:
Nové číslo účtu: 2600371883/2010

Při každé platbě na účet vždy uvádět:
Variabilní symbol:
stávající členi uvedou své členské číslo,
noví členi uvedou své datum narození ve tvaru RR.MM.DD.

Specifický symbol dle účelu poplatku:
členské příspěvky 111
poplatky za inzerci 222
poplatky za zápis vrhu 333
výstavní poplatky 444
poplatky za bonitaci 555

Konstantní symbol - 0308Adresa Klubu je:
Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha
Londýnská 19
120 00 Praha 2